Podpořte nás na facebooku Napište nám

...bydlete s námi lépe a moderněji


stavím nový dům

kupuji stavbu

stavební zákon, různé

Stavební zákon

Není vám jasný výklad zákona?
Poradíme vám jak na něj.

1Stavební zákon č. 183/2006

2Vyhláška č. 489/2006 o autorizovaných inspektorech

3Vyhláška č. 62/2013 o dokumentaci staveb

4Vyhláška č. 500/2006 o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti

5Vyhláška č. 501/2006 o obecných požadavcích
na využití území

6Vyhláška č. 503/2006 o podrobnější úpravě
územního řízení,veřejnoprávní smlouvě
a územním opatření

7Vyhláška č. 526/2006 kterou se provádí
některá ustanovení stavebního zákona

8Vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby

9Vyhláška č. 26/1999 o obecných technických požadavcích
na výstavbu v hlavním městě Praze

9Zákon č. 350/2012 o novele stavebního zákona
a dalších souvisejících zákonu

Zpět

Rychlý kontakt

+420 777 710 861

info@domika.cz

Pražská 1203

250 92 Šestajovice

Ozvěte se

Jsme tu pro vás

Nový dům už čeká

Spojte se s námi

Sledujte nás

Podpořte nás

Podpořte nás na facebooku

© domika 2012